skip to Main Content

Kontingent

Er du udtaget til et voksenhold eller startet på et uden udtagelse, skal betalingen falde senest efter tredje træning. Der vil blive tjekket op på holdet af bestyrelsen efter tredje træningsgang. Se nærmere under ”Indmelding”.

Sæsonen starter primo september og slutter ultimo marts. Enkelte hold med udtagelse kan starte tidligere.

Familie- og børnehold

Familiegymnastik (hele familien) 975 kr.
1 times træning 975 kr.
1,5 times træning 1.175 kr.
2 timers træning 1.350 kr.
Babytumleholdet (halv sæson) 500 kr.

 

Voksenhold

1,5 times træning 1.200 kr.
2 timers træning 1.450 kr.

 

Rabat ved flere hold
Hvis en gymnast ønsker at gå på flere hold i AGF Gymnastik, betales fuldt kontingent for det dyreste hold og ½ pris for de øvrige hold. Er det tilfældet så tilmeld dig de ønskede hold og kontakt derefter kassereren: kasserer@agfgymnastik.dk. Du skal sende dine kontaktoplysninger, kontooplysninger og hvilke hold du deltager på. Du vil herefter få din rabat overført til din konto.

Fritidspas eller aktivitetspas fra Aarhus Kommune
Er du blevet tildelt fritidspas eller et aktivitetspas fra Aarhus Kommune, skal du stadig tilmelde og betale online her på hjemmesiden, men du kan herefter få beløbet retur af AGF’s administrator.

Send fritidspassets paskode samt kontooplysninger til agf@nmejendom.dk.

Du vil modtage refusionen efterfølgende.

Søskenderabat
Der gives søskenderabat for det tredje barn og derefter. De skal således kun betale ½ kontingent. Tilmeld alle børnene og kontakt derefter kassereren: kasserer@agfgymnastik.dk. Du skal sende dine kontaktoplysninger,  kontooplysninger, børnenes navne og hvilke hold børnene går på. Du vil herefter få tilbagebetalt den søskenderabat du får.

Turister (gælder kun på voksenhold)

Om der er mulighed for at være turist bliver afgjort af det enkelte instruktørteam i samarbejde med bestyrelsen. At være turist betyder, at du kun kan deltage på holdet en halv sæson, enten fra sæsonstart og frem til nytår, eller fra nytår og frem til slutningen af sæsonen. For eksempel hvis du skal på højskole eller ud at rejse i længere tid. Vi giver halv pris på kontingent, hvis dette er aftalt med instruktørerne og bestyrelsen inden tilmelding eller opstilling til udtagelsen. Efter denne aftale og tilmelding på hjemmesiden kontaktes kassereren: kasserer@agfgymnastik.dk. Du skal sende dine kontaktoplysninger, kontooplysninger og hvilket hold du er turist på. Du vil herefter få tilbagebetalt halvdelen af kontingentet.

Back To Top