skip to Main Content

Udmelding

Udmelding

Ved udmelding inden for fristen (se nedenstående) skal der sendes en mail til kassereren: kasserer@agfgymnastik.dk. Mailen skal indeholde navn og fødselsdato på gymnasten samt mailadresse og telefonnummer på den, der har indmeldt. Derudover skal der oplyses hvilket hold, der ønskes udmeldelse fra.

Efter fristen, som angivet herunder, refunderes kontingentet for resten af sæsonen KUN ved fremvisning af lægeerklæring ved skader, som umuliggør aktivitet resten af sæsonen og som er indtruffet efter sæsonens start. Tidligere skader kan ikke medføre refundering.

Ved tilmelding efter 1. oktober er det ikke muligt at få refunderet kontingentet efter de ellers gældende frister. Dette er dog undtaget alene ved situationen hvor du tilbydes pladsen fra ventelisten efter 1. oktober, se nedenstående regler for udmeldelse i denne situation.


Børnehold:

På børnehold har man mulighed for, at framelde sig i 14 dage fra barnets første tilmeldte træning og kan dermed få tilbagebetalt sit kontingent ved henvendelse til kassereren senest dagen inden tredje træning.

Hvis du står på venteliste til børnehold og derfor ikke har betalt kontingent endnu, har du 14 dages prøvetid fra den dag du tilbydes pladsen på holdet, da det også er den dag betalingen forventes gennemført. Udmeldelse skal derfor ske inden de 14 dage er gået.

Tilbydes du pladsen efter 1. oktober, frafalder muligheden for de 14 dage, men kontingentet tilbagebetales såfremt henvendelse rettes til kasseren senest inden anden træning. Man har altså én prøvetræning.

Voksenhold:


For ikke-udtagede voksenhold er de første to træninger prøvetræninger. Muligheden for at udmelde sig og få penge retur udløber efter disse to træninger, hvorefter holdet er bindende. Betalingen skal falde seneste 1. oktober.

For udtagede voksenhold anses fortræningerne som prøvetræning, hvor forventninger til sæsonen afstemmes, og du afgør, om holdet er noget for dig. Vi betragter derfor opstilling til udtagelse som bindende tilmelding. Det er derfor ikke muligt at fortryde sin tilmelding efter udtagelsen.
Det er vigtigt, ikke at stille op til udtagelse og efterfølgende melde fra holdet, da du dermed har taget en plads fra en anden, som kunne være kommet med på holdet. Dette er også grunden til at fortrydelse efter opstilling ikke er muligt.

Back To Top