skip to Main Content

Samværspolitik

Nedskrevne regler om omgangstonen og omgangen mellem medlemmer og frivillige i foreningen

Formål
AGF Gymnastik har en samværspolitik for at skabe kvalitet og trygge rammer for instruktører, gymnaster og andre frivillige i foreningen. Formålet med samværspolitikken er, at sikre, at alle får en god oplevelse af at være en del af foreningen. Samtidig har samværspolitikken det formål at tilgodese og beskytte den enkelte idrætsudøver eller frivillige mod krænkelser, så vi sikrer et godt gymnastikmiljø for alle. Samværspolitikken og dens forhold gælder for både medlemmer og alle frivillige i foreningen.

Retningslinjer
I AGF gymnastik er vi gode til at rose og anerkende hinanden for det arbejde, vi udfører, og den gymnastik vi laver. Vores forening skal være kendetegnet ved, at man tager aktivt medejerskab i foreningen og dens arrangementer. Vi vil gerne være kendt for en høj kvalitet og et godt og stærkt fællesskab.

I tilfælde af et medlem eller en frivillig i foreningen får kendskab til krænkelser eller overtrædelse af nedenstående politikker, rettes henvendelse til ens pågældende kontaktperson eller bestyrelsesformanden. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og skal reagere hurtigt på dem. Hvis man endvidere som medlem eller frivillig føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal man rette henvendelse til ens pågældende kontaktperson eller bestyrelsesformanden. Denne vil føre samtalen til protokols. Derved får evt. fejlagtige misforståelser eller rygter ikke lov at sprede sig. Hertil skal nævnes, at vi opfordrer til først at tage ansvar for og forsøge at ordne uoverensstemmelserne selvstændigt, inden kontaktpersonen eller bestyrelsesformanden kontaktes.

Bestyrelsen handler professionelt med udgangspunkt i en handleplan, hvis der opstår kendskab til at nogle medlemmer eller frivillige i foreningen er blevet krænket.

Der er altid mulighed for at komme i kontakt med en fra bestyrelsen – Find kontaktoplysninger her.

Samværspolitikken:

Omgangsform
Som frivillig i foreningen anbefaler vi ikke, at instruktører har et forhold til foreningens medlemmer.
Instruktører og hjælpeinstruktører inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.

Omklædningsrum
Ingen brug af mobil, kameraer, videooptagere eller lignende i omklædningsrum.

’Den gode omgangstone’
Vi taler pænt til hinanden og behandler hinanden ordentligt. Fysisk og psykisk mobning, grimme rygter om medlemmer eller frivillige i foreningen accepteres ikke.

Individuelle grænser
Mangfoldighed accepteres og værdsættes. Derfor respekteres individuelle grænser, f.eks. et nej i leg.

Kørselsordning
Alment gældende færdselsregler skal overholdes.

Alkohol
Der henvises til gældende lovgivning om alkohol.

Billeder og videoer af børn under 16 år i foreningen
Vi forbeholder os retten til at anvende billeder fra træninger, opvisninger og andre arrangementer i foreningen. Er der indvendinger mod dette, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen i AGF gymnastik.

Børneattest
I AGF Gymnastik indhenter vi børneattester på alle instruktører og frivillige, der i idrætsøjemed har med børn og unge at gøre. Dette gør vi hver sæson. Hver opmærksom på skoleparagraffen om beskyttelse af børn og unge under 18 år. Henholdsvis straffelovens § 223.

Rekruttering af frivillige i foreningen
Vi sikrer, at de frivillige i foreningen er kompetente instruktører og sørger for, at de bliver det gennem vejledning, kurser og intern sparring.

Back To Top